Gmina - Comité de jumelage

Français - Polonais
Przejdź do treści
Gmina Anor


Anor to niezwykła gmina na więcej niż jeden sposób. Znajduje się na swoim terytorium, który jest punktem kulminacyjnym departamentu Północy, drewna Saint-Hubert i jego 271 metrów.

Miasto Anor znajduje się na południe od departamentu Północy w kantonie Trélon, na wschód od miasta FOURMIES i na północ od miasta HIRSON. Jego całkowita populacja rośnie (+ 5%) w ostatnim spisie z 2007 r., Ma 3280 mieszkańców.
Wieś ma bardzo rozległą strukturę i zajmuje bardzo pagórkowate miejsce, skrzyżowane przez „Les Anorelles”, które następnie wpada do Oise. ANOR obejmuje 2224 ha 38 do 92 ca i jest obsługiwany przez 59 km dróg gminnych.
Dominuje w nim rozległy las przerywany stawami: Galoperie, Anorelles, Milourd, Lobiette i Neuve Forge, zbiegiem w kierunku doliny Oise.

Prymitywna wioska była silnie naznaczona wzrostem kuźni i hut szkła, które przesunęły jej strukturę i spowodowały powstanie domu robotników mieszkaniowych z małych domów tłoczonych wzdłuż głównych dróg lub dzielnic (czarne szkło, białe szkło, ulica Tissage, osada Milourd).

Copyright © Tous droits réservés. Créé par STASSART Guy |
Nasza polityka prywatności
Wróć do spisu treści