Gmina - Comité de jumelage

Français - Polonais
Przejdź do treści
Prezentacja gminy Gizalki

GIZALKI to wieś w hrabstwie PLESZEW w Wielkopolsce, w środkowo-zachodniej części Polski. Jest to około 17 km na północ od PLESZEW i 71 km na południowy wschód od stolicy regionu POZNAŃ.
Powierzchnia miasta wynosi 10 856 ha i obejmuje 23 wioski na wsi.
Ludność liczy 4700 mieszkańców.
Gmina jest rolnicza i leśna, grunty wykorzystywane w rolnictwie (5399 ha) stanowią 49% całkowitej powierzchni miasta. Grunty leśne stanowią 4740 ha, czyli 43,7% gminy.
GIZALKI przecinają dwie drogi wojewódzkie.
Najniższy punkt ma 75,6 m npm w dolinie PROSNY, rzece płynącej przez miasto. Najwyższy punkt znajduje się 115 metrów we wschodniej części miasta. Te ziemie są w większości zalesione.
Na terenie miasta nie ma stawów ani surowców w stanie naturalnym.

Do 1990 r. GIZALKI nie miał sieci dystrybucji wody.
W 1990 r. Dwie wioski: GIZALKI i RUDA WIECZYNSKA, aw 1991 r. Wieś OBORY dołączyła do sieci dystrybucyjnej NOWA WIECS.
W czerwcu 1993 r. Uruchomiono wieżę ciśnień w GIZALKACH. W tym samym czasie zainstalowano 5 wiosek wraz z siecią dystrybucji wody.
W 1994 r. Gmina kupiła odpowiedni sprzęt i kontynuuje kontynuację sieci dystrybucji. W rezultacie zostały połączone dwie nowe wioski OBORY KOLONIA i LESZCZYCA.
Obecnym burmistrzem jest Robert Loza.
Copyright © Tous droits réservés. Créé par STASSART Guy |
Nasza polityka prywatności
Wróć do spisu treści